Príprava tlačových podkladov

„Bohužiaľ, lepšie fotografie momentálne nemáme, logá máme iba vo formáte jpeg, a texty snáď dodáme pri prvej korektúre grafického návrhu.“

Hoci to znie smutne, taká je často realita. Nasledujúci článok zahŕňa v jednoduchých bodoch alebo základné pravidlá, ktorých dodržanie uľahčuje proces samotného dizajnéra. Príprava je tak oveľa jednoduchšia.

Dodanie podkladov

Pokiaľ chceme, aby tlačené materiály na výstupe spĺňali štandardy kvality, je treba sa riadiť pravidlami a zásadami, ktoré je nutné pri realizácii grafického návrhu dodržiavať. Už pri príprave podkladov, ktoré grafickému štúdiu na realizáciu zákazky dodáme, musíme dbať na kvalitu a správne formáty odovzdávaných materiálov.

 • Akúkoľvek rastrovú (bitmapovú grafiku) sa odporúča dodávať minimálne v mierke 1:1 v rozlíšení 300 DPI (2 480 x 3 508 pix.). Väčší formát je vždy vítaný, pretože nie vždy situácia umožňuje použitie danej fotografie, bez ďalších zásahov a úprav.
 • Všetky grafické výzdobné prvky, logá alebo iné podklady je potrebné dodávať vo vektorovom formáte (AI, EPS, CDR). Pokiaľ disponujete grafickým manuálom alebo logo manuálom, vždy je najlepšie riešenie prikladať ho k podkladom.
 • V prípade použitia fontu, ktorý nie je súčasťou platformy Adobe Creative Cloud, Google Fonts alebo Open type, je potrebné dodať font samostatne.
 • Obsah textov je potrebné dodať v správnej podobe a v niektorom z kancelárskych programov, grafik nie je zodpovedný za obsahovú alebo gramatickú správnosť textov.

Pravidlá tlačového súboru

V prípade, že dodávate už pripravené tlačové dáta, je potrebné dbať na dodržanie správnych zásad, ktoré sú základným predpokladom pre kvalitny tlačový výstup.

 • V prípade, že sa jedná o grafický návrh, v ktorom niektorý z prvkov presahuje okraj tlačoviny, je potrebné vytvoriť presah (spadavku) a to 3mm z každej strany. Tento presah je dôležitý pre zamedzenie vzniku bielych liniek na okrajoch tlačovín po oreze na finálny rozmer.
 • Farebné rozhranie všetkého obsahu v tlačovine je potrebné pred samotnou tlačou previesť buď do režimu CMYK alebo do stupňov šedej v prípade, že sa jedná o čiernobielu tlač.
 • Je tiež nutné dodržať dostatočnú (bezpečnú) vzdialenosť textov a grafických prvkov od okraja tlačoviny, a to v minimálnom rozmedzí 5-10 mm.
 • Všetky linky, ktoré sú v dokumente použité, musia mať hrúbku minimálne 0,2 bodu. V prípade, že táto hodnota nie je dodržaná, môže dôjsť k situácii, že linky nie sú vo finálnom offsetom tlačenom dokumente viditeľné.
 • Fonty a všetky ďalšie písma musia byť súčasťou PDF súboru. V prípade, že to tak nie je, je potrebné previesť všetky fonty (písmo) do vektorového formátu.
 • Na vytvorenie tlačového súboru je ideálne exportovať do postscriptových dát, z ktorých následne vygenerujeme tlačový PDF súbor.

Štandardne používané veľkosti tlačovín

 • Vizitka – 90 x 50 mm
 • A5 – 210 x 148 mm
 • A4 – 297 x 210 mm
 • A3 – 420 x 297 mm
 • DL – 210 x 99 mm
  Naspäť