Blog

  • Cookies lišta – zmeny v roku 2022

    Zmeny sa dotýkajú všetkých, ktorí na svojich webových stránkach používajú bežné marketingové nástroje ako Google Analytics, Facebook Pixel a ďalšie. Po novom musia všetci návštevníci internetových…

  • Príprava tlačových podkladov

    „Bohužiaľ, lepšie fotografie momentálne nemáme, logá máme iba vo formáte jpeg, a texty snáď dodáme pri prvej korektúre grafického návrhu.“

  • Grafická identita – základný stavebný kameň firmy

    Jedným z najdôležitejších marketingových nástrojov je grafická identita, ktorá musí byť jednotná, ľahko zapamätateľná a hlavne rozpoznateľná. Pokiaľ budú zachované tieto základné podmienky v jej…