Grafický dizajn a spracovanie

Grafické práce pripravujeme v našom grafickom štúdiu na platforme Adobe Creative Cloud. Realizujeme logá, grafické manuály, katalógy, letáky, obalovú grafiku a mnohé ďalšie od základnej myšlienky až po predtlačovú prípravu.EFEKTÍVNY DIZAJN

Bez ohľadu na jeho formát, začína skvelým nápadom. Vynikajúci grafický dizajn môže byť prínosom pre úspech firmy. Našou prioritou je porozumieť vašim potrebám a potrebám, aby naša práca zlepšila váš obchodný potenciál.

GRAFICKÉ PRÁCE

Pripravíme Vám grafický dizajn materiálov, ktoré zaujmú na prvý pohľad. Všetky Vaše požiadavky na grafické práce zakomponujeme do jedinečného návrhu.


PREHĽAD SLUŽIEB

TVORBA LOGA

Logo je základný grafický prvok, prostredníctvom ktorého je komunikovaná značka. Súčasne je najviac viditeľným prvkom a buduje imidž na niekoľko rokov dopredu. Jeho kvalita a zapamätateľnosť zvyšuje obľúbenosť u zákazníka, čím podporuje následný obchod.

GRAFICKÝ MANUÁL

Spoločne s logom je grafický manuál jedným zo základných kameňov firemnej identity. Vymedzuje správne použitie jednotlivých častí, napr. Povolené a zakázané použitie loga, výber fontov, špecifikáciu farieb, použitie na tlačovinách apod.

GRAFICKÉ PRÁCE

Grafické práce pripravujeme v našom modernom grafickom štúdiu na platforme Adobe Creative Cloud. Realizujeme katalógy, brožúry, letáky, ale aj vizitky, PF karty a mnohé ďalšie od základnej myšlienky, návrhu layoutu až po predtlačovú prípravu.

OBALOVÝ DIZAJN

Pekný obal je to prvé, čo zákazník uvidí. Nielen u rýchloobrátkového tovaru platí, že obal predáva. Obalová grafika teda nie je obyčajnou vizitkou, ale priamym predajným nástrojom. Kvalitné a funkčný obal musí byť navrhnutý tak, aby na prvý pohľad prilákal zákazníka viac ako produkt konkurencie.
grafický návrh, dizajn, logo dizajn, plagáty, letáky