Grafická identita – základný stavebný kameň firmy

Jedným z najdôležitejších marketingových nástrojov je grafická identita, ktorá musí byť jednotná, ľahko zapamätateľná a hlavne rozpoznateľná. Pokiaľ budú zachované tieto základné podmienky v jej používaní, stáva sa firma pre cieľovú skupinu zákazníkov ľahšie identifikovateľnou medzi konkurenciou. Významne taktiež pomáha zvýšiť dôveryhodnosť a profesionalitu u zákazníkov.

Značka a samotná grafická identita musí v ľuďoch vyvolať pocity (myslenia), ktoré si rýchlo zapamätajú. Práve tieto pocity sú tou značkou (brandom). Nie je to logo, meno, produkt alebo obal, ale všetky pocity a emócie, ktoré človek cíti pri stretnutiach s týmto brandom (značkou). Sú to imaginárne a nehmatateľné skúsenosti uložené v našom mozgu.

Akým spôsobom je brand spracovaný určuje vnímanie celej cieľovej skupiny zákazníkov. Môže pôsobiť odľahčene, bezpečne, alebo naopak agresívne. Súhrnom a výstupom tohto pôsobenia na verejnosť je:

Jednotný vizuálny štýl (CI), ktorý v základe tvorí:


Logomanuál

Jeho obsahom je logo a vypracovaný návod, ako toto logo používať v reklamnom prostredí.

Dizajn manuál

Vyššou formou firemnej identity je design manuál.

Základným pravidlom, ako byť úspešný medzi konkurenciou, je stať sa ľahko zapamätateľným a rozpoznateľným. Bez jednotnej grafickej identity (brandu) to jednoducho nejde. Na základe jednotnej grafickej identity firmy potenciálnemu klientovi veľmi uľahčíte orientáciu. Ak bude prvý kontakt zákazníka s vašou firmou cez webové stránky je jasne a zrozumiteľne konfrontovaný vašou firemnou grafickou identitou cez ostatné reklamné materiály (vizitka, prospekt…). Všetko bude ladené v jednotnom duchu a nebude to vyzerať, ako keď spolupracuje s inou, neznámou firmou.

Pokiaľ vám záleží na tom, aby grafická identita fungovala ako súčasť marketingu a pracovala pre vás, je nutné zveriť túto prácu skúseným odborníkom.

Naspäť